Lakeside #2
Handicap -5 to 0 0 to 5 5 to 10 10 to 15 15 to 20 20 to 25 25 to 30 30 to 35 35 or 40
Black Tee     3.5000 3.3333 4.0000     6.0000  
White Tee                  
Photos